Behandeling  & Workshop Chakra & Hormoon Balancing

Je kunt via de chakra’s je hormoonhuishouding weer in balans krijgen. Dit kan in een aparte behandeling of tijdens een speciale massage.

Dit doen we zowel in een workshop of in een persoonlijke behandeling,
 voorlopig alleen in een persoonlijk behandeling

Bij veel mensen met overgewicht komt dat door dat de hormonen niet in balans zijn, door de chakra’s die verbonden zijn met de hormonen weer in balans te brengen kan het fysieke lichaam weer terug op normaal gewicht komen.

Veel mensen maken veel mee, dan kan het dat de emoties in het lichaam gaat vast zitten, door de emoties uit de chakra’s en het lichaam te releasen , kunnen de chakra’s en de hormoonklieren weer in  hun juiste werking krijgen

Als we veel emoties hebben, in een moeilijke situatie zitten of veel problemen hebben stoppen we die vaak weg, ergens in ons lichaam, dat kan je dik maken en je kan vocht vast houden, met deze techniek kunt je weer dan van bevrijd worden en alle emotie e.d los laten en kan het lichaam weer terug naar het oude normale gewicht

Afvallen

Is op zich niet het doel, maar wel mogelijk met deze methode van de hormonen en de chakra’s weer in balans te brengen. Dan kan het lichaam weer op het natuurlijk gewicht terug komen.

Ik, Martin Doornbos, ben dankzij deze methode intussen 30 kilo kwijt geraakt zonder te lijnen of iets dergelijks.

De soorten hormonen en de stemmingen / emoties die daarbij horen

 

De verschillende soorten hormonen in ons lichaam doen meer dan alleen vitale functies uitvoeren in bepaalde biologische processen. Of we het nu leuk vinden of niet, ze conditioneren ook ons gedrag en zelfs onze gemoedstoestand. Een hormonale onbalans kan leiden tot depressie of ons hele wereldbeeld veranderen. Elke vrouw weet dat eens per maand haar hormonen veranderen en ook haar stemming en emoties.

We denken allemaal dat we de volledige controle hebben over ons gedrag en onze gedachten. We zijn echter volledig ondergeschikt aan onze hormonen. Het zijn boodschappers die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van allerlei functies, van emotionele en mentale processen. Ze doordringen onze hersenen, bemoeien zich met ons gedrag en zelfs het soort emoties en gedachten die we hebben.

Hormonen zijn de chemische boodschappers van ons lichaam. Ze reizen door de bloedbaan naar weefsels en organen, regelen onze ontwikkeling, ons interne evenwicht en ons welzijn. Elke kleine verandering kan echter van invloed zijn op onze gezondheid en ons gedrag.

 

Het lijkt misschien frustrerend of verontrustend om niet zelf de volledige controle over je humeur te hebben. We moeten echter niet vergeten dat veel van deze hormonale onevenwichtigheden weer in balans kunnen worden gebracht met een gezonde levensstijl. Goed eten, sporten, stress beheersen en jezelf regelmatig laten controleren, is dan ook ontzettend belangrijk.

Hoe vaak komt het niet voor dat mensen veranderingen ervaren in hun gemoedstoestand en zich er niet van bewust zijn dat deze veroorzaakt worden door een schildklierprobleem, de zonnevlecht of de geslachtsklieren. Dergelijke problemen hebben vaak te maken met hormonen  en de hormoonbalans en kunnen worden behandeld met deze techniek en door veranderingen in de levensstijl.

Dit eenvoudige maar algemene voorbeeld laat zien hoe bepaalde hormonale onevenwichtigheden een grote invloed kunnen hebben op ons gedrag, onze emoties en onze gedachten.

Als we veel emoties hebben, in een moeilijke situatie zitten of veel problemen hebben stoppen we die vaak weg, ergens in ons lichaam, dat kan je dik maken en je kan vocht vast houden, met deze techniek kunt je weer dan van bevrijd worden en alle emotie e.d los laten en kan het lichaam weer terug naar het oude normale gewicht


“Ontdek hoe je van angst, depressie,  stress en andere negatieve emoties afkomt, zodat je weer lekker in je vel zit” weer innerlijk blij wordt


“Krijg weer een positief en ontspannen leven ”
1. Herken jij je in dat soms stemmingswisselingen heb
2. Pieker je veel over het verleden of de toekomst?
3. Heb je last van angstgevoelens?
4. Negatieve gedachten?
5. Depressieve gevoelens?
6. Last van stress?
7. Breng je hormonen en chakra’s weer in balans

“Hormonen die niet in balans zijn creëren negatieve gevoelens” en negatieve gevoelen verstoren de hormoonbalans

Sommige klachten kunnen hormonaal van aard zijn. Denk aan stemmingswisselingen, concentratieverlies, angstgevoelens en depressies en dergelijke.  Deze klachten zijn minder bekend dan bijvoorbeeld overgewicht die ook door de disbalans van de hormonen veroorzaakt kan worden.

Het probleem met veel geestelijke hormoon klachten is het gebrek aan erkenning en herkenning. Veel mentale klachten worden op basis van symptomen behandeld. De oplossing ligt NIET in:

Jarenlange begeleiding bij een psychotherapeut

Hoe zou het zijn om te stoppen met al die negatieve gedachten? Hoe zou je leven eruit zien als je niet meer depressief bent of last van angst hebt?

Hoe fijn zou het zijn als je niet meer hoeft te piekeren? Geen last van stress hebt en geen twijfel meer hebt over talloze dingen? Zou je dan niet opgelucht zijn? Je vrij voelen? Dan kun je dan weer genieten van het leven en speciale momenten koesteren!

Mensen die zorgeloos door het leven gaan hebben geen speciale gave. Ze passen bewust of onbewust speciale technieken toe die hun helpen om te relativeren. Deze technieken zijn eenvoudig te leren onder de juiste begeleiding.

“Ervaar een helend proces om angst, twijfel en zorgen om te zetten naar persoonlijke kracht en vertrouwen”

 •  Hormoonsubstitutietherapie (HTS) met allerlei gezondheidsrisico’s
 •  Antidepressiva die bijwerkingen hebben
 •  Negeren van de symptomen
 •  Afleiding zoeken via televisie of genotsmiddelen
 •  Jarenlange begeleiding bij een psychotherapeut
Hoe zou het zijn om te stoppen met al die negatieve gedachten? Hoe zou je leven eruit zien als je niet meer depressief bent of last van angst hebt?
Hoe fijn zou het zijn als je niet meer hoeft te piekeren?
Geen last van stress hebt en geen twijfel meer hebt over talloze dingen?
Zou je dan niet opgelucht zijn?
Je vrij voelen? Dan kun je dan weer genieten van het leven en speciale momenten koesteren!

Mensen die zorgeloos door het leven gaan hebben geen speciale gave. Ze passen bewust of onbewust speciale technieken toe die hun helpen om te relativeren. Deze technieken zijn eenvoudig te leren. Dit leren we jou tijdens de workshop
“Ervaar een helend proces om angst, twijfel en zorgen om te zetten naar persoonlijke kracht en vertrouwen”

 •  Positiever denken
 •  Lekker in je vel
 •  Uit je depressie
 •  Meer ontspanning
 •  Meer vertrouwen

Het verleden loslaten
 •  Meer Innerlijke rust
 •  Meer energie
 •  Meer eigenwaarde
 •  Meer wilskracht


Chakra’s

Chakra’s zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. Somige zijn direct met een hormoonklier verbonden, sommige zijn energie openingen zoals het perineum.

 Via de chakra’s stroom de energie naar de hormoonklieren en kunnen op die manier de hormonen beïnvloeden. Hormonen behoren tot de invloed van astraallichaam en worden door die beïnvloed. Veel vrouwen weten dat hun hormoonhuishouding en hun emoties door de hormoon schommelingen worden beïnvloed. Het kan echter ook andersom, je kan met je emoties je hormonen beïnvloeden. Door meditatie kan die tot rust brengen en beheersen. Door bewust met je emoties en energie te sturen naar je chakra’s en energiebanen kan je je emoties e.d. beïnvloeden.

Energie banen

De Nadi's zijn fijnstoffelijke energie kanalen die de Prana (levensenergie) door het fijnstoffelijke lichaam of Etherisch lichaam  leiden.

In het Etherisch lichaam lopen energiekanalen de 3 grote kanalen en vele kleine. Er gaat naar elke cel een verbinding, dit zijn de nadis.

De 3 grote kanalen

De verticale kolom die ontstaat als we de Chakra's op een lijn zien word Soeshoemna genoemd. De verticaal stijgende en dalende energie wordt Ida en Pingala genoemd. De energie stoomt altijd bij kanten uit.

Wat zijn hormonen

Hormonen zijn chemische stoffen, welke een zeer specifieke uitwerking op de organen en weefsels van het lichaam uitoefenen, zowel in de zin van aanzetten als af remmen. Dit woord hormonen stam af van het Griekse woord hormân en dat betekent: aandrijfstoffen. Typisch voor hormonen is verder, dat zeer geringe hoeveelheden een zeer intensief effect hebben. Hormonen worden vervoerd door het bloed en afgebroken in de lever. Hormonen verzorgen processen die langzaam over een langere periode verlopen. Zij regelen bijvoorbeeld de groei, beïnvloeden de stofwisseling, beïnvloeden het gedrag en het karakter van de mens en zij zorgen voor een harmonisch verloop van de verschillende orgaan functies. De regeling van de afscheiding van de verschillende hormonen is buitengewoon ingewikkeld, zij geschiedt zowel door het zenuwstelsel als door het hormoonstelsel (endocriene stelsel). De hormonen werken alleen niet aan de totstandkoming van de door aanleg bepaalde vorm van de mens tijdens de ontwikkeling, maar ook daarna aan het behoud van de reeds ontwikkelde organen. Er zijn organen die de eenmaal bereikte graad van ontwikkeling slechts behouden als zij voortdurend het hormoon krijgen toegevoerd, die voor hun ontwikkeling noodzakelijk zijn.

De hormonen beïnvloeden, net zoals het autonome zenuwstelsel, vele functies binnen het organisme. Het primaire aangrijpingspunt is steeds de stofwisseling. Via veranderingen in de stofwisseling worden uiteenlopende functies beïnvloed zoals de voortplanting, groei en ontwikkeling, opslag en verbruik van reserve voedsel, de water- en zouthuishouding en de spijsvertering. Ook zijn vele invloeden op het gedrag bekend, bijvoorbeeld op het leervermogen, op seksueel gedrag en op agressief gedrag. Hormonen bezitten een aantal algemene kenmerken.

1. Hormonen beïnvloeden de stofwisseling via het op gang brengen, versnellen of afremmen van bepaalde processen in de doelwitorganen (of effect organen). Dit zijn de organen die een specifieke gevoeligheid hebben voor het hormoon.

2. Hormonen zijn aanwezig in het bloed in uiterst kleine hoeveelheden en zijn vaak gebonden aan eiwitmoleculen met een transportfunctie .

3. Hormonen worden afgegeven als antwoord op een specifieke prikkel. Afhankelijk van elektrische stimulatie of concentratie van hormonen of andere stoffen in het bloed geeft een hormoonklier minder of meer hormoon af.

4. Kleine hoeveelheden hormoon kunnen opvallende veranderingen teweegbrengen in het fysiologisch functioneren.

5. Hormonen worden continu geïnactiveerd, afgebroken en via de lever met de gal of via de nieren met de urine uitgescheiden.

6. De specificiteit van hormonen berust op de aanwezigheid van het voor hormoon gevoelige receptoren. Door het bezetten van de receptor activeert of remt het hormoonmolecuul bepaalde processen in de cel. Een hormoon is dus werkzaam op een bepaalde celtype wanneer receptoren voor het hormoon aanwezig zijn. De aard van de werking hangt samen af met functie van de getroffen cellen en de invloed die de geactiveerde receptor op dit functioneren heeft. Zo is het mogelijk dat eenzelfde hormoon in verschillende organen en weefsels een volkomen verschillende werking heeft.

7. Er zijn twee soorten hormonen: eiwithormonen en steroïdhormonen. De eiwit hormonen valt te verdelen in twee groepen: de van aminozuren afgeleide verbindingen (b.v. thyroxine (t4) en (nor)adrenaline, en de van uit aminozuren opgebouwde verbindingen: van zeer kleine obligopeptiden tot grote (glyco)proteïnen (b.v. insuline en het thyreotroophormoon). Ze zijn werkzaam door het bezetten van receptoren op de celmembraan van de cellen van doelwitorgaan en de van cholesterol afgeleide verbindingen het steroïdhormoon (b.v. cortisol en testosteron). De steroïdhormonen zijn alle chemisch en zijn werkzaam doordat ze receptoren in het cytoplasma van hun doelorganen kunnen bezetten.

In de hier boven genoemde tekst werd aangenomen dat hormonen steeds in een endocriene klier worden gevormd. (Endocriene klieren zijn klieren die hun product afgeven aan het bloed. Dit in tegenstelling tot exocriene klieren, zoals de zweetklieren en de speekselklieren die via hun afvoergang hun producten aan de buitenwereld of het spijsverteringskanaal afgeven.) Er bestaan echter ook zogenaamde weefselhormonen die niet in hormoonklieren worden gevormd. Toch verdienen ze de naam hormoon omdat ze aan alle hierboven omschreven kenmerken voldoen. Voorbeelden van weefselhormoon zijn gasterine uit de maagwand, cholecystokinine-pancreozymine uit de darmwand en renine uit de nier.