Paraspirit is een Spiritueel Centrum & Organisatie
en is een onderdeel van Stichting Point of Light
KvK Rotterdam 41133910

Alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Point of Light en alle medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen daarvoor niet betaald en ontvangen geen vergoeding

Stichting Point of Light

Is in 1993 opgericht door 

 • Martin Doornbos
 • Diana Knook
 • Maroesja Knook & Nico Knook

Met als doel een brug en poort te zijn voor de Witte Broederschap

Het organiseren van avonden, cursussen, workshops e.d. op spiritueel gebied.

Overleden

In tussen zijn de bestuursleden

 • Diana Knook
 • Maroesja Knook & Nico Knook

overleden

Diana Doornbos-Knook

Diana is op maandag 5 juli on 21.00 uur naar de Engelenwereld verhuisd (overleden) Van daaruit bezoekt ze regelmatig ons en onze activiteiten.
Alle info op haar website www.dianadoornbos.nl
Diana Doornbos - Knook *07-01-1957 †05-07-2021

Reproducties, Posters & Prints van haar vele Tekeningen en schilderijen nu in onze webshop  Posters en Prints

Video opname van de channeling van de woensdag avond

Opname van de channeling tijdens de crematie bijeenkomst

Stichting Point of light is een religieuze organisatie en valt onder kerk / geloof genootschappen

grondwet Artikel 6

 

Europees recht

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950

http://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2

 

Artikel 9. Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

 

 • 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in practische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

 • 2 De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

 

Artikel 10. Vrijheid van meningsuiting

 

 • 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

 • 2 Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

 

Artikel 11. Vrijheid van vergadering en vereniging

 

 • 1 Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vergadering en op vrijheid van vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakverenigingen op te richten en zich bij vakverenigingen aan te sluiten voor de bescherming van zijn belangen.

 • 2 De uitoefening van deze rechten mag aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Dit artikel verbiedt niet dat rechtmatige beperkingen worden gesteld aan de uitoefening van deze rechten door leden van de krijgsmacht, van de politie of van het ambtelijk apparaat van de Staat.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

Artikel 18

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

http://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

vragen over de mensenrechten en klachten kunt terecht bij het College voor de Rechten van de Mens http://www.mensenrechten.nl/

Spiritueel Centrum Paraspirit
Aert van Nesstraat 1-O (Kamer O op 3e verdieping) Capelle West, 2901 BH Capelle aan den IJssel
telefoon 010 70 70 008  Mobiel (+WhatsApp) centrum 06 36 01 50 53
In een kantoor gebouw, boven de fitness, ingang op nummer 1. Als de deur dicht is, bel bij de brievenbussen,
We houden ons aan alle wettelijke regels en richtlijnen
Copyright © 1983-2024. All Rights Reserved, Paraspirit is een samenwerking tussen Anay kvk 85862991 en met Stichting Point of Light KvK Rotterdam 41133910
Deze website word door Anay ICT beheerd
We gebruiken alleen cookies die functioneel zijn, niet voor tracking of reclame, we verkopen geen gegevens aan anderen
We zijn trots op alles wat wij sinds 1991 alle maal gedaan hebben op spiritueel gebied, daarom staan op onze site foto's van onze activiteiten vanaf 1993,
van de verschillende locaties waar we geweest zijn en nu zijn
We gebruiken ook open source afbeeldingen o.a van unsplash.com