Workshop Lightbody


Leer ook je lichtlichaam te ervaren en te gebruiken

In deze unieke workshop worden de blokkades, die de goede werking van het lichtlichaam verhinderen, weggenomen. Ieder mens heeft een lichtlichaam, maar door allerlei zaken is de mens het contact hiermee kwijtgeraakt en kon dit spirituele lichaam zich niet goed ontwikkelen. In deze tijd waar er steeds hogere energieën naar de aarde komen is het voor mensen die zich spiritueel verder willen ontwikkelen belangrijk om dit lichaam te ontwikkelen om met deze en nog hogere energieën te kunnen omgaan. Met een ontwikkeld lichtlichaam zijn reizen in hogere gebieden en diepere meditaties mogelijk. Door de eeuwen heen hebben ingewijden de werking en de technieken om deze te gebruiken zeer geheim gehouden, maar in deze tijd is het belangrijk dat de blokkades in en tussen de lichamen worden opgeruimd en dat men leert om gaan met het lichtlichaam.Prijs : € 144,00

Workshop Lightbody

  Leer ook je lichtlichaam te ervaren en te gebruiken
Tijd van 10.00 tot ongeveer 21.00 en kost  € 144,--

In deze workshop worden verschillende technieken gebruikt van de geheime Mystieke School van de Orde van Melchizedek, om de blokkades op te ruimen en om weer in contact te komen met het lichtlichaam, zodat men het lichtlichaam weer volledig kan gebruiken om het ascensie proces te stimuleren.

Deze workshop is geïnspireerd en gechanneld door de grote Heer Melchizedek, hij is in de geest aanwezig en begeleidt de workshop. Melchizedek is het grote spirituele wezen voor dit Universum. Hij is de Vader van alle godsdiensten en religieuze stromingen in dit universum. Hij leidt alle Meesters en Engelen op. Hij is de grote Leraar en heeft verschillende Mysteriescholen op verschillende planeten in dit universum en wanneer men geestelijk boven het gemiddelde uit komt, kan men door Hem geïnspireerd worden. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid licht en bewustzijn, die reeds in de persoon aanwezig is.

De mens bestaat uit drie delen: Persoonlijkheid - Ziel - Hoger Zelf, met daarin een totaal van 9 lichamen of voertuigen van de geest.

De Persoonlijkheid - dus wie men is op aarde - heeft de beschikking over 4 lichamen, namelijk het fysieke, etherische, astrale en mentale lichaam.

Door bepaalde trainingen, wat vroeger alleen in kloosters, tempels e.d. kon worden gedaan, kan men ook de hogere lichamen ontwikkelen – het hogere etherisch lichaam (of merkabah lichaam) en het lichtlichaam ontwikkelen.

Het zonnestelsel waarvan de aarde deel uitmaakt, maakt deel uit van een sterrenstelsel. Ons sterrenstelsel draait om zijn as. Vanuit het centrum van het sterrenstelsel lopen allerlei energie stralen (fotonenstalen) naar en van andere sterrenstelsels zoals b.v de Pleiaden. Sirius , Andromeda e.d.. Ons zonnestelsel is op hoger mentaal gebied in een fotonenstraal terecht gekomen. Dankzij deze energie is de Aarde in een versnelde ontwikkeling gekomen en kunnen oud karma en blokkades gemakkelijker worden opgelost. Dankzij deze nieuwe energieën die naar de aarde gekomen zijn, kan men versneld alle blokkades, die een goede werking van het lichtlichaam verhinderen, opheffen, zodat de volledige potentie van het lichtlichaam vrij kan komen. Met dit lichaam kan men in alle gebieden reizen en vooral ook in de heel hoge gebieden en kan men mystieke scholen in de geest bezoeken en in de Akasha-kronieken kijken en nog veel meer. Dit lichaam was vroeger uitsluitend voorbehouden aan ingewijden. Sinds de indaling van de mens in de stof heeft men in zijn vele levens of incarnaties blokkades en angsten opgebouwd. Dankzij de nieuwe energieën, die naar de aarde stromen kan men versneld samen met de Witte Broederschap, onder begeleiding van de grote Meester Melchizedek deze blokkades opruimen. Dankzij deze zeer intensieve methode kan men zich bewust gaan worden van zijn lichtlichaam en beginnen zijn lichtlichaam te ontwikkelen. Dit bereik je door regelmatig dit lichtlichaam te trainen. De techniek, die in deze workshop geleerd wordt, is daarvoor de basis.

Een ieder, die zich op spiritueel vlak verder wil ontwikkelen tot hogere niveaus (ascensie) moet zijn blokkades in zichzelf en zijn lichamen oplossen en transformeren tot licht. Ascensie of verlichting is eigenlijk niets meer en niets minder dan de hoeveelheid licht in zichzelf door bewustzijn groei te vergroten. Alle op aarde opgedane ervaringen worden dan omgezet in innerlijke kennis en wijsheid tot Licht, waardoor het Spirituele Bewustzijn groeit en dat is het belangrijkste en doel van alles.

Door te leren het bewustzijn te verplaatsen door de verschillende lichamen heen, groeit het Spirituele Bewustzijn enorm en leert men de beperkingen en de mogelijkheden van de verschillende lichamen kennen en het bewustzijn te vergroten. Door het bewustzijn te verplaatsen naar het lichtlichaam of Lightbody gaat er een ongekende wereld van mogelijkheden en vaardigheden open. Mogelijkheden en vaardigheden, die vroeger alleen bestemd waren voor Ingewijden en Engelen.

Je kunt deze dag zo vaak meedoen als je zelf wilt, want iedere keer wordt er een ander deel of laag aangepakt.

tijd van 10.00 tot ongeveer 21.00 en kost  € 144,--

ed

gerelateerde producten

1 2

Spiritueel Centrum Paraspirit
Aert van Nesstraat 1- Kamer O op 3e verdieping Capelle West, 2901 BH Capelle aan den IJssel
telefoon 010 70 70 008  Mobiel (+WhatsApp) centrum 06 36 01 50 53
In een kantoor gebouw, boven de fitness, ingang op nummer 1. Als de deur dicht is, bel bij de brievenbussen,
Copyright © 1993-2020. All Rights Reserved, By Stichting Point of Light KvK Rotterdam 41133910
Op deze site staan foto's vanaf 1993 van de verschillende locaties waar we geweest zijn en nu zijn